Topkatte 2016

ColourpointenTopkatte 2016

Colourpoint

 

Han

 

Nr.1 Got a point? Lord George Byron PER d 33                          186 point

Ejer Alis Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun

 

Nr.1  Bluelakes Rosinka

EXO g 33                           391 point

Ejer Gurli Petersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2Misty Brown´s Rosemary

PER e 21 33                         186 point

Ejer Kirsten Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killing han

 

Nr.1 Lai-An´s Unique Edition

PER e 21 33                           93 point

Ejer Marie Møller Moltrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killing hun

 

Nr.1 Got a Point ? Bonnie

PER n 33                                279 point

Ejer Marie Møller Moltrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2 Wimaria´s Hilda

PER f 21 33                               93 point

Ejer Vivi Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPC

 

Nr.1

CH Misty Brown´s Cartier Junior                                                    279 point

Ejer Kirsten Nielsen

 

 

 

 

 

 

Andre racer

Han

 

Nr.1 IC Schneider´s Ice Creme

PER e 01 02                           590 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 GIC Namyslo´s Conrad

PER d 02 62                          563 point

Ejer Lone 6 Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3 IC. Zivago Del Falco D'Oro*I EXO n                                     556 point

Ejer Bettina Wilhelmsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.4 Yankee Hills Charlie

MCO n 22                               482 point

Ejer Tina Frederiksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun

 

Nr.1 SC DSM Namyslo´s Bellis

PER a 03                                 572 point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2 GIC Namyslo´s Celeste JW PER d 02 62                                  570 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3 GIC DK Robdrups Røskva

NFO w 64                              498 point

Ejer Pia Robdrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.4 Alacoccios CC Qi

EXO f 22                                485 point

Ejer Lene Mathews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5 IC Namyslo´s Pippi

PER f 02 62                           474 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastrat han

 

Nr 1

SC, GIP, DSM Summerstar´s I`m Kissable of Namyslo             570 point

Ejer Lone & jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 Hidaya´s Hjalte

PER a 01 62                            550 point

Ejer Tove  Asger-Olsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3 Thorkjær’s Isak

MCO n 09 22                         540 point

Ejer Tina Frederiksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.4  Richie Rich Grandia*RU

BUR b                                     428 point

Ejer Jan Høyer & Tina Michaelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5 Cute & Classic Viggo

PER n                                      376 point

Ejer Vivi Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastrat hun

 

Nr. 1 Hyggebo’s Laa-Laa

EXO g 22                                389 point

Ejer Lene Mathews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2 TGC Lykken Curly Tsarina

SRL n                                      279 point

Ejer Vivian Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3 Florence DevonDream * PL  DRX b 03 32                           110 point

Ejer Jan Høyer & Tina Michaelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdyr han

 

Nr.1  S*Meibel´s Suger Spoon

PER e 02 62                           590 point

Ejer Tove Asger -Olsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2  IC Schneider´s Ice Creme

PER e 01 02                           406 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.3  RU*O’Kler Fernando

BUR c                                     130 point

Ejer Jan Høyer & Tina Michaelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdyr hun

 

Nr. 1  DK Heart & Soul´s Venus LoveFrom C  BUR n             279 point

Ejer Jan Høyer & Tina Michaelsen

 

 

 

 

Nr. 2 Tzari Partytropper

SLR BS                                   200 point

Ejer Vivian Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3 Namyslo´s Julie

PER d 03                                  93 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3 Namyslo´s Nynne PER a 02 62                                              93 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killing han

 

Nr. 1  Schneider´s Ice Creme

PER e 01 22                           279 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 RU*O’Kler Fernando

BUR c                                    130 point

Ejer Tina Mihaelsen & Jan Høyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killing hun

 

Nr. 1 Namyslo´s Nynne

PER a 02 62                          502 point

Ejer Lone & Jan Namyslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 Tzari Amphetamine

SLR NS                                  100 point

Ejer Vivian Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteraner

 

Nr. 1 Hyggebo’s Laa-Laa

EXO g 22                              360 point

Ejer Lene Mathews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huskat

 

Nr 1 Malthe  Artemis                                                                       372 point

Ejer Camilla Nystrøm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2 Filur                                                                                           255 point

Ejer Vivian Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Topkatte 2014

Colourpointen ønsker alle de vindende katte tillykke med det flotte resultat

Copyrigth 2015 Colourpointen.dk